MYRHEKSLØPET

2021

Dato: 15.mai - 2021

Direktelink for innmelding i Sæbø Ungdomslag:

 

MELD DEG INN HER

 

Utleie av ungdomshuset:

Vi tar imot betillinger på leie av ungdomshuset

ihht. generelle tilrådninger fra myndighetene

ang. Coronaviruset.

 

Konfirmasjoner i 2021

Huset er opptatt følgende datoer i 2021:

24 - 25 -26 april

31-april -1 og 2 mai

7 - 8 -9 mai

Se forøvrig vår

utleiekalender.

 

Vi tar imot bestillinger for 2022.

Bestillinger for 2023 og videre må vente.

 

 

Bygget ble påbegynt i 1929 og sto ferdig i 1931. Laget ble stiftet 1.1.1903.

Laget skal være en pådriver for å skape et godt nærmiljø.
Alle i bygden er velkommen som medlemmer.

Ungdomslaget het fra førstningen av "Sæbø kristelige ungdomslag" og var tilknyttet "Det norske kristelige ungdomsforbund". Kontingenten den gang var satt til kr. 1.80 for menn og kr. 1.20 for kvinner. I 1904 ble navnet endret Sæbø ungdomslag og innmeldt i Hordaland ungdomslag.Huset het "Solvang".

Her et bilde av sparebøssen som skulle være med å bidra til nytt bygg.