MYRHEKSLØPET

2021

Dato:


Fredag 14.mai til søndag16.mai - 2021

Løypa blir åpen frå fredag 14.mai til søndag 16.mai.

Barn: Gratis. Voksne kr.100.-. Ingen påmelding.

Registrering av tid på SMS 97652680.

Lykke til.

HOLD AVSTAND!

Vis omsyn til sauer på beite i området.

 

 

Konfirmasjoner i 2021

 

Vi tar imot bestillinger for 2022.

Bestillinger for 2023 og videre må vente.

 

 

Bygget ble påbegynt i 1929 og sto ferdig i 1931. Laget ble stiftet 1.1.1903.

Laget skal være en pådriver for å skape et godt nærmiljø.
Alle i bygden er velkommen som medlemmer.

Ungdomslaget het fra førstningen av "Sæbø kristelige ungdomslag" og var tilknyttet "Det norske kristelige ungdomsforbund". Kontingenten den gang var satt til kr. 1.80 for menn og kr. 1.20 for kvinner. I 1904 ble navnet endret Sæbø ungdomslag og innmeldt i Hordaland ungdomslag.Huset het "Solvang".

Her et bilde av sparebøssen som skulle være med å bidra til nytt bygg.